III. snůška

III. snůška

III. snůška (rodiče Pixie a Giuseppe) - Chamaeleo calyptratus

- datum snůšky: 9. 2. 2011

- počet vajec: 47

- líhnutí od: 19. 7. 2011 ( 8. 8. 2011)

- vylíhnuto mláďat: 41